شعری برای پاسخ به بداخلاقی و حمله به مسئولان

[ad_1]

چــــرا عیش خود را منغص1 کنیـــم
چرا چهــــــره ها مان معبّس2 کنیم

همه شــــــــاد از انتقــــــــام خودی
چـــــــرا این شعف را ملوث3 کنیم

مگر گاه تقسیـــــم فیء4 است که ما
برایــــش مربع مخـــــمس5 کنیــم

اهانت به هر کس بود کـــــار زشت
چه فـــــرقی مذکّــــــر، مونّث کنیم

نه توهین به مردم! چه عام و چه خاص
به خیـــــــر نیت خود ملبّـــس6 کنیم

ادب بهــــــر هر قوم زینـــــــت بود
چــــرا ما ادب را مرخــــــص کنیم

عدو منتظــــــــر تا ببیند شکـــــاف
چرا کــار خود نامقـــــــــدس کنیم

اگر عیب بینیـــــــم به کـــار رقیب
به تحقیــــــق7 ، آن را مشخـص کنیم

بیایید در این عصــر پر زرق و برق
نکـــات درست را مفهــــــرس8 کنیم

چرا هر یک استــاده ایم چون عمود9
بیــــا تا که دل ها مقـــــــرنس 10 کنیم

به خوبی و رأفت به هر مــــرد و زن
کمکهـــای ارزنده دستــــــرس کنیم

گذاریــم کینـــــــه برای عــــــــدو
بیـــــا دوری از قوم ناکــــــس کنیم

کنیم اجتنــــــــاب از تعــــــــابیر بد
سخن را تمیــــــز و ملخّــــص11 کنیم

شفاف اطـــــلاع و به لهجه صـــریح
خودامان دلامـــان مُخَــــلّص12 کنیم

گریـزیم از کیـــــد شیطـــــــان دون
برائت ز خصـــــــم مخنّــــث13 کنیم

بریزیم شهــــد وشـــکر در مــــذاق
چو نحل14 خانه هامان مســدس15 کنیم

«رضا» بگــــذریم از لقب های زشت
نه ناکس16 کنیم غیر و خود کس کنیم

شرح لغات:
1- مکدر و تیره
2- عبوس و درهم
3-آلوده
4- غنیمت
5-یعنی انگار جنگ تمام شده و برای تقسیم غتائم چهار بخش و پنج بخش و مانند آن می کنیم
6- تزئین
7- از روی تحقیق و علمی
8- یادداشت و فهرست
9- نشان از خودخواهی
10-عناصر معماری برای زیبایی شبیه لانه زنبور، منظور هم زیبایی است و هم اینکه به هم نزدیک اند
11-با شرح و بیان
12- از بند رها کرده، نجات داده
13- خمیده، سست و فروهشته
14- زنبور عسل
15- شش گوشه، منظور این است که خانه ها و به ویژه خانه دلهامان همانند خانه زنبور عسل هم نزدیک به هم و بدون فاصله و چسبیده و در عین حال منظم باشد
16- اشاره به آیه قران مجید در سوره حجرات که یکدیگر را با لقب نخوانید. ولا تنابزوا بالالقاب

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *