استفاده ابزاری یا کرامت بخشی به زنان در دولت جدید؟

[ad_1]استفاده ابزاری یا کرامت بخشی به زنان در دولت جدید؟

تاجیک نوشته است: در استانه شکل گیری دولت جدید شاید بد نباشد در راستای شایسته سالاری و رفتار سازمان مند با انتخاب اعضای جدید دولت سلسله مباحثی در این زمینه از سوی سیاست مداران و سیاست ورزان با جامعه نخبگی و مدیران کشور در میان گذاشته شود. یکی از اصلی ترین راهبردهای اصلاح طلبی برای برنامه ریزی و تنظیم سیر تحولات کشور، چگونگی تقویت و حفظ کرامت انسانی شهروندان فارغ از مسائل جنسیتی و رشد کمی و کیفی روز افزون حضور بانوان در صحنه اجتماعی است. در این راستا تقویت نقش زنان در رده های مدیریتی کشور یکی از برنامه های اصلاحطلبان است تا آنها بتوانند با تامین زیر ساختهای مورد نیاز برای حضور موثر آنان در تصمیم سازیها و تصمیم گیری های عملیاتی و استراتژیک نماینده واقعی این بخش از جامعه باشند.

وی می افزاید: در این راه استفاده ابزاری از آنان به هر دلیل و دست آویزی از سوی هر فرد حقیقی و حقوقی از نظر اصلاح طلبان محکوم و صرفا” راهبرد مذکور را در راستای کرامت بخشی به زنان ایرانی و از طریق رشد تدریجی و آشنائی آنان با لوازم و ویژگیهای مدیریتی و رهبری سازمانها مجاز میدانند.

متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *